Veiledning for bruk av søkesystemet

Når søkesystemet kjøres vil en liste med applikasjoner komme opp. Ved å klikke på en av disse applikasjonene, vil alle tabeller tilknyttet denne applikasjonen, bli vist i en ny liste. Klikker man på en av disse tabellene, dukker det opp et søkeskjema. Søkeskjemaet vil inneholde en liste med felter man kan søke på. Noen av feltene vil være merket med tegnet (%), noe som skal indikere at feltet inneholder tekst i databasen, og er derfor søkbart med bl.a. tegnet %. Dette vil si at dersom man skrivet "Re%", vil det bli søkt etter forekomster hvor teksten begynner med de to bokstavene "Re". Resten av ordet kan være hva som helst, indikert med tegnet "%".

Søke- og resultatoppsett

I søkeskjemaet er det også to felter hvor man kan velge søkeoppsett og resultatoppsett. Søkeoppsettet definerer søkeskjemaet, og dersom det er definert flere søkeoppsett for en tabell, kan man velge mellom disse. Resultatoppsettet definerer hvordan resultatet av søket skal se ut. Det kan finnes flere resultatoppsett for hver tabell, og disse kan man velge mellom i dette feltet. Man kan også velge å la resultatoppsettet inneholde de samme feltene som søkeoppsettet. Dette gjør man ved å velge "Som søkeoppsett" i feltet merket "Resultatoppsett".

Søking

For å utføre et søk, trykker man på en av de to knappene som det står "Søk" på. Søket blir dermed sendt til databasen, og resultatet vil dukke opp etter en liten stund. Hvor lang tid et søk tar å gjøre avhenger av kompleksiteten til det man søker på. Når resultatet har dukket opp, er det mulig å se nærmere på hva en rad i resultatet virkelig inneholder. Dette gjør man ved å klikke på en av radene i resultatet. Et eget vindu vil dermed dukke opp, med nærmere beskrivelse av objektet. I objekt-vinduet er det også mulig å bla frem og tilbake mellom resultat-listen i søkeresultatet.

Navigering

Under selve tabellen er det også en mengde knapper for navigering i resultatet. Her er muligheter for å bla 1, 10 og 100 sider både frem og tilbake. De blå pilene gjør at man hopper til første eller siste side med resultater. Det er også mulig å hoppe til en gitt side eller post, som gjøres ved å skrive inn det aktuelle tallet i "Gå til: " feltet, og velge om dette tallet er et sidetall eller indikerer et postnummer. Så trykker man på "Hopp", slik at siden hentes med riktig resultat.

Sortering

Når et søk blir sendt til databasen, blir resultatet ikke sortert på noen måte før man får det i retur. Dersom man ønsker å sortere resultatet etter en kolonne, klikker man på kolonnens overskrift.