Veiledning for bruk av søkesystemet

Når søkesystemet kjøres vil en liste med applikasjoner komme opp. Ved å klikke på en av disse applikasjonene, vil alle tabeller tilknyttet denne applikasjonen, bli vist i en ny liste. Klikker man på en av disse tabellene, dukker det opp et søkeskjema.

Søkeskjemaet inneholder en liste med søkefelter. Noen felter er markert med et lite '%'-tegn eller en 'K'. Prosenttegnet ('%') forteller at en har kan søke i et tekstfelt. 'K' angir at det er et tekstfelt der en kan bruke et mer avansert fritekstsøk.

Tekstfelt

I tekstfeltene kan en bruke såkalte jokertegn (eng. wildchar). '%' angir ingen eller flere vilkårlige tegn. '_' angir ett vilkårlig tegn. Skriver en 'bok' et tekstfelt får en tilslag der feltet er lik 'bok' i databasen. Skriver en 'bok%' får en tilslag alle steder der feltet starter med 'bok'. Resten av teksten kan være hva som helst. En vil altså kunne få tilslag på 'bokstav', 'bokkøl' eller 'bokhandleren i Kabul'. '%' kan også plasseres inni en tekst eller foran. '_' tegnet er tilsvarende, men det sår for bare en bokstav.

Fritekstfelt

'K' angir at det er et tekstfelt der en kan bruke et noe mer avansert fritekstsystem. Fyller en ut med 'bok' som for et tekstfelt, får en tilslag på alle tekster der ordet 'bok' forekommer. Ønsker en å utvide søket til alle tekster med 'bok' og 'boka', bruker en '%'. Men det gjelder bare innenfor ett enkelt ord. I 'K'-felten kan en kombinere søk ved å bruke logiske operatorer: '|', 'or' brukes for 'eller'. '&', 'and' brukes for 'og'. Disse kan sammen med parenteser kombineres til komplekse søk.

Norrøne tegn

Norrøne spseialtegn er et problem inntil vi alle bruker unicode-fonter med denne typen tegn. Den elektroniske Frizner har forskjellige løsninger. Standardvarianten er teksten som vanlig 8-bits windowsfont (iso-latin-1). Dette tegnsettet skaper problemer for mac-brukere og for folk som ikke kan plasseringen av spesialtegnene utenat. Det er derfor lagd flere sett søkefelter, se nedenfor. Standardoppsettet er vanlig windows-tengsett. Søkeoppsettet som starter med "Entiteter-" laster felter der en kan skrive 'entitetnavnet' til tegnet i stedet for tenget selv. .ordi '&' er et reservert tegn i fritekstsøk, vil en få feilmelding dersom en bruker det i forbindelse med entitetnavnene. I fritekstsøkefeltene må en derfor droppe både '&' og ';'. XML-purister får bære over med det.

tegnfullstendig entitetentitet i fritekstsøk (K)
æaelig
&aeligacute;aeligacute
éeacute
ðeth
íiacute
tegnfullstendig entitetentitet i fritekstsøk (K)
óoacute
&oogon;oogon
øoslash
&oslashacute;oslashacute
þthorn
tegnfullstendig entitetentitet i fritekstsøk (K)
úuacute
ÞTHORN
ýyacute
áaacute


Søke- og resultatoppsett

I søkeskjemaet er det også to felter hvor man kan velge søkeoppsett og resultatoppsett. Søkeoppsettet definerer søkeskjemaet, og dersom det er definert flere søkeoppsett for en tabell, kan man velge mellom disse. Resultatoppsettet definerer hvordan resultatet av søket skal se ut. Det kan finnes flere resultatoppsett for hver tabell, og disse kan man velge mellom i dette feltet. Man kan også velge å la resultatoppsettet inneholde de samme feltene som søkeoppsettet. Dette gjør man ved å velge "Som søkeoppsett" i feltet merket "Resultatoppsett".

Søking

For å utføre et søk, trykker man på en av de to knappene som det står "Søk" på. Søket blir dermed sendt til databasen, og resultatet vil dukke opp etter en liten stund. Hvor lang tid et søk tar å gjøre avhenger av kompleksiteten til det man søker på. Når resultatet har dukket opp, er det mulig å se nærmere på hva en rad i resultatet virkelig inneholder. Dette gjør man ved å klikke på en av radene i resultatet. Et eget vindu vil dermed dukke opp, med nærmere beskrivelse av objektet. I objekt-vinduet er det også mulig å bla frem og tilbake mellom resultat-listen i søkeresultatet.

Navigering

Under selve tabellen er det også en mengde knapper for navigering i resultatet. Her er muligheter for å bla 1, 10 og 100 sider både frem og tilbake. De blå pilene gjør at man hopper til første eller siste side med resultater. Det er også mulig å hoppe til en gitt side eller post, som gjøres ved å skrive inn det aktuelle tallet i "Gå til: " feltet, og velge om dette tallet er et sidetall eller indikerer et postnummer. Så trykker man på "Hopp", slik at siden hentes med riktig resultat.

Sortering

Når et søk blir sendt til databasen, blir resultatet ikke sortert på noen måte før man får det i retur. Dersom man ønsker å sortere resultatet etter en kolonne, klikker man på kolonnens overskrift.